Điều khoản

Sửa đổi: ngày 21 tháng 9 năm 2018

Chào mừng bạn đến với trang web http://densohaiphong.com.vn (Trang web trực tuyến này). Trang web này được sở hữu và kiểm soát bởi DENSO Products and Services Americas, Inc. (CÂU DENSO, CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI, Các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (Thỏa thuận liên kết này) áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Trang web này của bạn và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn thông qua Trang web này.

GIỚI THIỆU TRANG WEB NÀY

Chung. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ, hệ thống và linh kiện công nghiệp, thương mại và công nghiệp tiên tiến. Trên Trang web này, bạn có thể truy cập Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, nhận thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tìm sản phẩm nào phù hợp với xe của bạn, xem và tải xuống hướng dẫn cài đặt và sản phẩm của chúng tôi, nhận thông tin liên hệ cho các đại lý địa phương bán và phân phối các sản phẩm của chúng tôi (Người ủy quyền của Đại lý ủy quyền), đăng ký tham gia các hội thảo đào tạo và liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi.

Đại lý ủy quyền. Nếu bạn mong muốn có được sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ được chuyển đến Người bán lại được ủy quyền ở vị trí địa lý của bạn. Thông tin bạn cung cấp cho Người bán lại được ủy quyền sẽ được sử dụng theo các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của Người bán lại được ủy quyền.

Tạo một tài khoản. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể yêu cầu bạn tạo tài khoản (Tài khoản trực tuyến). Để tạo Tài khoản, bạn: (i) ít nhất mười tám (18) tuổi; (ii) cung cấp cho chúng tôi tên và họ của bạn; (iii) có địa chỉ email hợp lệ; và (d) chọn tên người dùng và tạo mật khẩu duy nhất. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm: (i) duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn; (ii) đảm bảo tất cả thông tin được sử dụng liên quan đến Dịch vụ là chính xác và hiện hành; và (iii) mọi hoạt động bạn thực hiện thông qua Tài khoản của bạn, cho dù là do bạn hoặc người khác. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn.

GIẤY PHÉP

Dịch vụ. Chúng tôi xin cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể hủy bỏ, để truy cập và sử dụng Dịch vụ như được cho phép rõ ràng ở đây. Ngoại trừ giấy phép hạn chế này, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào khác. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây.

Nội dung của bạn. Bạn cấp cho chúng tôi và chủ sở hữu, chi nhánh, đại diện, người cấp phép, người cấp phép của chúng tôi và chuyển nhượng một giấy phép không độc quyền, được trả đầy đủ, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới, phổ cập, có thể chuyển nhượng để sử dụng, phân phối, lưu trữ, truyền tải và sao chép bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ (Nội dung của bạn trên mạng) để: (i) cung cấp Dịch vụ cho bạn; (ii) quản lý Tài khoản của bạn (được xác định bên dưới); (iii) giải quyết các câu hỏi và vấn đề; và (iv) cho các mục đích nghiên cứu và phân tích như được xác định trong Chính sách bảo mật. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu tất cả các quyền đối với Nội dung của mình hoặc, thay vào đó, bạn có quyền cấp cho chúng tôi giấy phép được mô tả ở trên. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Nội dung của bạn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền hợp pháp khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

GIỚI HẠN

Dịch vụ. Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào vi phạm bất kỳ luật, quy tắc và quy định hiện hành nào của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương hoặc được coi là lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc xúc phạm người khác. Đối với các Dịch vụ, bạn đồng ý không thực hiện các thao tác sau: (i) thiết kế ngược hoặc cấu hình lại Dịch vụ hoặc bất kỳ thành phần hoặc thành phần nào của Dịch vụ; (ii) để đánh bại, tránh, bỏ qua, loại bỏ, hủy kích hoạt hoặc phá vỡ mọi cơ chế bảo vệ phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ cơ chế nào được sử dụng để hạn chế hoặc kiểm soát chức năng; (iii) lấy mã nguồn hoặc các ý tưởng cơ bản, thuật toán, cấu trúc hoặc bất kỳ thành phần nào của chúng; (iv) thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi hoặc dịch Dịch vụ theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn sửa lỗi; và / hoặc (v) phân phối, thuê, cho mượn, cho thuê, bán,

Blog.Nếu bạn được phép tải xuống Nội dung của mình lên Trang để người dùng khác xem Trang, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Gửi bất kỳ sự chứng thực trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc ý kiến ​​về sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà sản xuất bên thứ ba khác mà không tiết lộ bất kỳ hiệp hội nào bạn có thể có với Nội dung đó theo yêu cầu của Ủy ban Thương mại Liên bang.
  • Tải lên bất kỳ Nội dung nào nhằm mục đích đánh lừa chúng tôi hoặc bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác.
  • Xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ Nội dung không phù hợp, thô tục, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp.
  • Tải lên hoặc cung cấp Nội dung có sẵn được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, bao gồm, bằng ví dụ và không giới hạn, luật bản quyền hoặc nhãn hiệu (hoặc bằng quyền riêng tư hoặc công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền theo đó hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết để làm như vậy.
  • Tải lên Nội dung hoặc bất kỳ tệp nào chứa vi-rút, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, hủy bot, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính hoặc tài sản của người khác.
  • Tải xuống Nội dung được đăng bởi một người dùng khác của blog mà bạn biết hoặc hợp lý nên biết, không thể được sao chép, hiển thị, thực hiện và / hoặc phân phối một cách hợp pháp theo cách đó.
  • Làm sai lệch hoặc xóa bất kỳ thông tin quản lý bản quyền nào, chẳng hạn như phân bổ tác giả, thông báo hợp pháp hoặc hợp pháp khác hoặc chỉ định độc quyền hoặc nhãn của nguồn gốc hoặc nguồn Nội dung hoặc tài liệu khác có trong tệp được tải lên.
  • Sử dụng thù hận hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, quốc tịch, dân tộc, tình trạng hôn nhân, khuyết tật, tuổi tác hoặc đó là ngôn ngữ phản cảm.

CHÚNG TÔI BẢO ĐẢM NGAY LẬP TỨC NGAY LẬP TỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung, tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, nhãn hiệu dịch vụ, logo, hình ảnh và logo được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ (Nội dung DENSO Nội dung) được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi và có bản quyền quyền sở hữu trí tuệ theo luật pháp Hoa Kỳ và nước ngoài và các công ước quốc tế. Bạn đồng ý không lạm dụng, sao chép và / hoặc phân phối lại bất kỳ Nội dung DENSO nào.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Các Nội Dung Dịch Vụ Và Denso Được Cung Cấp Cho Bạn Như Vậy. Chúng Tôi Tuyệt Vời Tuyệt Vời Tất Cả Các Đảm Bảo, Đại Diện Và Điều Kiện Của Bất K K Loại Nào, Sau Khi Hoàn Toàn Phù Hợp Đối Với Một Mục Đích Tham Gia Và Không Tạo Ra. Chúng Tôi Không Đảm Bảo, Đại Diện Hoặc Điều Kiện Nào: (A) Nội Dung Dịch Vụ Và Denso S Me Đáp Ứng Yêu Cầu Của Bạn; (B) Việc Bạn Sử Dụng Dịch Vụ Hoặc Nội Dung Denso S Un Không Giới Hạn, Thời Gian, Đảm Bảo Hoặc Không L Eri; (C) Kết Quả Ratng Có Thể Được Giải Quyết Từ Việc Sử Dụng Dịch Vụ Hoặc Nội Dung Denso S Acc Được Chính Xác Hoặc Đáng Tin Cậy; Hoặc (D) Bất K Er L Eri Nào Trong Dịch Vụ Hoặc Nội Dung Denso S Cor Được Sửa Chữa. Bạn Đánh Giá Rủi Ro Liên Quan Đến Việc Sử Dụng Dịch Vụ, Nội Dung Denso,

Nếu Bạn Là Người Dân Cư Của Một Jurisdiction Ratng Yêu Cầu Một Tuyên Bố Liên Quan Đặc Biệt Liên Quan Đến Việc Áp Dụng Sau. Đối Với Ví Dụ, Cư Dân California Phải, Như Một Điều Kiện Của Hợp Đồng Này, Để Kiếm Được Ứng Dụng Của Mã Số Dân Sự Của California 1542, Sau Khi Chưa Từng Bỏ Qua Hãy Yêu Cầu Trong Thời Gian Thực Hiện Việc Liên Quan, Nếu Nào Biết B Hng Him Hoặc Mình Phải Có Vật Liệu Ảnh Hưởng Đến Việc Giải Quyết Của Mình Hoặc Giải Quyết Của Bạn Với Đại Diện. Bạn Vào Bây Giờ Bất K Prov Quy Định Similar Nào Trong Luật, Quy Định, Hoặc Mã Số Đã Có Ý Tưởng Hoặc Hiệu Quả Như Quy Định Sau.
Trách Nhiệm Hữu Hạn

Neither Chúng Tôi Không Có Chủ Sở Hữu Của Chúng Tôi, Giám Đốc, Giám Đốc, Nhân Viên, Nhân Viên, Nhân Viên, Nhân Viên, Cấp Phép, Và / Hoặc Nhà Thư Viện, Hoặc Đại Diện Hoặc Đại Diện Hoặc Đại Diện Tốt, Sử Dụng, Dữ Liệu Hoặc Mất Tương Lai Khác Khác), Khi Nào Dựa Trên Hợp Đồng, Trách Nhiệm, Trách Nhiệm Pháp Lý, Hoặc Khác, Bạn Có Thể Kiếm Được Những Dịch Vụ Nào Để Kiếm Được Khả Năng Khả Năng Của Nhiệm Vụ Bền Vững Hoặc Mất

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho chúng tôi và nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông và đại lý của chúng tôi từ và chống lại mọi khiếu nại của bên thứ ba, bao gồm phí luật sư hợp lý, chi phí tòa án, giải quyết và giải ngân, từ hoặc liên quan đến (a) Nội dung của bạn; (b) việc bạn sử dụng Dịch vụ; (c) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này; (d) bạn vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba; (e) vi phạm pháp luật của bạn. Bạn không thể giải quyết hoặc thỏa hiệp bất kỳ khiếu nại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

KẾT THÚC

Nếu bạn muốn chấm dứt Tài khoản của mình và sử dụng Dịch vụ, bạn có thể làm như vậy bằng cách thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào và đóng Tài khoản của bạn. Việc chấm dứt Tài khoản của bạn có thể dẫn đến việc xóa ngay lập tức bất kỳ hoặc tất cả Nội dung của bạn. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn đối với bất kỳ đình chỉ hoặc chấm dứt, bao gồm cả việc xóa Nội dung của bạn. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này mà theo bản chất của họ nên tồn tại chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường, giới hạn trách nhiệm và giải quyết tranh chấp.

SỬA ĐỔI

XIN LƯU Ý R THNG HỢP ĐỒNG NÀY, CÁC DỊCH VỤ VÀ / HOẶC NỘI DUNG DENSO LÀ ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI BẤT K TIME LÚC NÀO. Khi các thay đổi được thực hiện, chúng tôi sẽ cập nhật ngày Ngày sửa đổi cuối cùng của Bỉ ở đầu Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong các Điều khoản sử dụng này và bạn có tài khoản, chúng tôi cũng có thể gửi e-mail cho bạn theo địa chỉ e-mail cuối cùng mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo Thỏa thuận này. Mọi thay đổi đối với Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ và / hoặc Nội dung DENSO cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với (các) thay đổi đó.

LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web bên thứ ba này thu thập dữ liệu và / hoặc thu hút thông tin cá nhân từ bạn. Chúng tôi không sở hữu cũng không kiểm soát các trang web của bên thứ ba như vậy và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành động của họ. Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào có thể được liên kết với Dịch vụ.

RIÊNG TƯ

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

GIAO TIẾP

Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bản tin hoặc email quảng cáo của chúng tôi trừ khi bạn xác nhận chọn tùy chọn opt-in vào trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn opt-in, nhưng sau đó thay đổi ý định, bạn có thể hủy đăng ký các email này bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký của Wap có trong bất kỳ email nào hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email tại marketing@densoautoparts.com với từ UNSUBSCRIBE ngay trong dòng chủ đề.

LỰA CHỌN LUẬT VÀ VENUE

Các Điều khoản dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Bang California, Hoa Kỳ mà không liên quan đến xung đột của các quy tắc pháp luật. Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không áp dụng theo đây.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Một số phần nhất định của Phần này được coi là một thỏa thuận bằng văn bản của Ban để phân xử trọng tài theo Đạo luật Trọng tài Liên bang. Các bên đồng ý rằng Phần này đáp ứng yêu cầu viết bằng văn bản của Đạo luật Trọng tài Liên bang. Nếu có bất kỳ tranh cãi, cáo buộc hoặc khiếu nại nào phát sinh, có liên quan đến hoặc được kết nối theo bất kỳ cách nào với Thỏa thuận này, (Tranh chấp tranh chấp), thì bạn đồng ý Tranh chấp sẽ được đưa ra phân xử bí mật ở Long Beach, California, và bạn đồng ý rằng tất cả các tranh chấp sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California mà không liên quan đến việc lựa chọn các nguyên tắc luật. Bạn đồng ý và từ bỏ tất cả các biện pháp bảo vệ thiếu thẩm quyền cá nhân và không triệu tập diễn đàn liên quan đến địa điểm và quyền tài phán tại tòa án tiểu bang và liên bang California. Trọng tài theo Thỏa thuận này sẽ được tiến hành theo Quy tắc Trọng tài thương mại sau đó áp dụng tại Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Phán quyết của trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc và có thể được đưa ra như một bản án tại bất kỳ tòa án hoặc tòa án nào có thẩm quyền đối với các bên. Khi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động mà bạn có thể phát sinh từ đó, liên quan đến hoặc liên quan đến bất kỳ cách nào với việc sử dụng Dịch vụ của bạn phải được bạn nộp trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu đó hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phán quyết và giải thưởng sẽ được giới hạn ở bên thứ ba thực tế, chi phí tự trả phát sinh (nếu có), nhưng trong mọi trường hợp, phí luật sư sẽ không được trao hoặc thu hồi được. Phán quyết của trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc và có thể được đưa ra như một bản án tại bất kỳ tòa án hoặc tòa án nào có thẩm quyền đối với các bên. Khi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động mà bạn có thể phát sinh từ đó, liên quan đến hoặc liên quan đến bất kỳ cách nào với việc sử dụng Dịch vụ của bạn phải được bạn nộp trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu đó hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phán quyết và giải thưởng sẽ được giới hạn ở bên thứ ba thực tế, chi phí tự trả phát sinh (nếu có), nhưng trong mọi trường hợp, phí luật sư sẽ không được trao hoặc thu hồi được. Phán quyết của trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc và có thể được đưa ra như một bản án tại bất kỳ tòa án hoặc tòa án nào có thẩm quyền đối với các bên. Khi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động mà bạn có thể phát sinh từ đó, liên quan đến hoặc liên quan đến bất kỳ cách nào với việc sử dụng Dịch vụ của bạn phải được bạn nộp trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu đó hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phán quyết và giải thưởng sẽ được giới hạn ở bên thứ ba thực tế, chi phí tự trả phát sinh (nếu có), nhưng trong mọi trường hợp, phí luật sư sẽ không được trao hoặc thu hồi được. liên quan đến hoặc kết nối dưới bất kỳ hình thức nào với việc bạn sử dụng Dịch vụ phải được bạn nộp trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân của hành động đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phán quyết và giải thưởng sẽ được giới hạn ở bên thứ ba thực tế, chi phí tự trả phát sinh (nếu có), nhưng trong mọi trường hợp, phí luật sư sẽ không được trao hoặc thu hồi được. liên quan đến hoặc kết nối dưới bất kỳ hình thức nào với việc bạn sử dụng Dịch vụ phải được bạn nộp trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân của hành động đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phán quyết và giải thưởng sẽ được giới hạn ở bên thứ ba thực tế, chi phí tự trả phát sinh (nếu có), nhưng trong mọi trường hợp, phí luật sư sẽ không được trao hoặc thu hồi được.